Free blog counters

Fim algemeen - willyenherman

Welkom op de site van Willy & Herman

Ga naar de inhoud
De FIM Rally is het grootste van de drie en trekt ook het grootst aantal deelnemers. De naam van dit evenement dekt helemaal niet de inhoud. Er wordt namelijk niet zo snel als mogelijk van A naar B gereden. Tijdens de Rally wordt de motor niet eens gebruikt. De prijzen die te winnen zijn worden verdeeld aan de hand van het aantal gereden kilometers van huis naar de plaats waar de Rally wordt gehouden. Iedere km is één punt waard. In 2004 heeft de KNMV deze georganiseerd en had ruim 1.800 deelnemers.

Het FIM Meritum is het enige besloten evenement van de FIM. Hieraan kun je alleen deelnemen indien je tenminste vijf keer (Meritumhouder of voor duo's Co-Meritum) of meer hebt deelgenomen aan de FIM Rally. Uitzondering om deel te nemen is als je op uitnodiging van een Meritumhouder meegaat. Dit evenement trekt ongeveer 200 deelnemers.
Het derde en laatste evenement is het FIM Motocamp. Het programma van dit Motocamp is bijna gelijk aan dat van de FIM Rally maar het deelnemersaantal is aanzienlijk lager. In tegenstelling tot de FIM Rally telt je verkregen aantal punten alleen maar mee indien je overnacht in je eigen meegebrachte tent.

Overzicht van de Rally's waar ik aan deelgenomen heb.

Fim Rally

Fim Meritum

Fim Motocamp

Overzicht van de Rally's waar mijn vrouw aan deelgenomen heeft.

Fim Rally

Fim Meritum

Fim Motocamp

Terug naar de inhoud